' Bông tai là sản phẩm độc đáo của Candy Shop. Bông tai nam châm ( loại bông tai không cần xỏ lổ tai). Bông tai xỏ ( loại bông tai bình thường : bông tai inox, bông tai xi bạc, bông tai kiểu). Click để xem chi tiết và lựa chọn cho mình sản phẩm yêu thích nhé các bạn!' '
Bông tai nam châm hoa mai
25.000 VNĐ
30.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-83
25.000 VNĐ
35.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC73
25.000 VNĐ
35.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC74
25.000 VNĐ
35.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-75
25.000 VNĐ
30.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-79
25.000 VNĐ
30.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-65
25.000 VNĐ
35.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-82-90
25.000 VNĐ
35.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-64
25.000 VNĐ
35.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-62
25.000 VNĐ
35.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-60
25.000 VNĐ
30.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-57
25.000 VNĐ
30.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-106
25.000 VNĐ
35.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC93
25.000 VNĐ
30.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-54
25.000 VNĐ
30.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-46
25.000 VNĐ
35.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-37
25.000 VNĐ
30.000 VNĐ
Bông tai nam châm BNC-33
25.000 VNĐ
30.000 VNĐ