Phụ kiện khắc chữ
Chi tiết sản phẩm

Thêm phần làm đẹp cho khắc chữ hạt gạo

Mỗi loại mệnh giá 3.000 NVD

1. Thêm vài hạt trân châu may mắn

2. Thêm 1 nhánh nhỏ hoa khô ( chọn 1 trong các màu sau)

 

3. Đổi dung dịch bảo dưỡng gạo màu trong thành loại có màu sắc


4. Thêm vài hạt cát dạ quang ( có màu xanh và xanh lá)