Giấy note angry birds 4 in 1
Chi tiết sản phẩm

Giấy note angry birds 4 in 1

Sản phẩm bao gồm một vỉ 4 xấp

Mỗi xấp có 20 tờ, tổng cộng có tới 80 tờ!

Gồm nhiều mẫu khác nhau, tha hồ các bạn lựa chọn nhé!Sản phẩm liên quan